Inschrijfformulier

Wie graag vrijblijvend wil kennismaken met de endurancesport, kan meedoen in de kennismakingsklasse (ook wel klasse 0 of impulsrubriek genaamd). Deze klasse wordt onder de voorwaarden gereden van de KNHS Impulsrubriek. De reglementen zijn volledig van toepassing. Alleen het lidmaatschap van de KNHS is vereist en ook leden die alleen lid van de KNHS Endurancevereniging zijn, kunnen in deze klasse hun paard of pony uitbrengen.

Voor niet-leden is er net als voor leden een aantal voor­waarden waaraan een combinatie moet voldoen. Deze staan vermeld in de reglementen, maar we willen de belangrijkste toch even noemen.

De ruiter moet minimaal 7 jaar oud zijn en moet, indien hij/zij jonger is dan 14 jaar, samen rijden met een mede-wedstrijdruiter van op zijn minst 18 jaar oud. Is de ruiter 13 en wordt in hetzelfde kalenderjaar 14, dan is individueel starten mogelijk. Het paard of de pony, van welk ras ook, is minstens 4 jaar, niet langer dan 4 maanden drachtig en heeft geen veulen aan de voet.

Verder is een chip verplicht en ook een naar voorschrift in het Paardenpaspoort bijgehouden entingsschema, waaruit blijkt dat het dier een correcte basisenting heeft gehad (dat zijn twee entingen die met minstens 21 dagen en hoogstens 92 dagen tussenruimte zijn gegeven) en vervolgens jaarlijks minimaal 7 dagen en maximaal 365 dagen voor de wedstrijd is gevaccineerd tegen influenza. Hier wordt streng de hand aan gehouden. Bij de voorkeuring controleert de veterinair assistent het paspoort.

DE RIT:  wie zeker wil weten dat hij een voor zijn paard of pony geschikte rit kan rijden, begint met het checken van het vraagprogramma. Dit vind je op MijnKNHS en op deze site. Hier staan bijzonderheden rondom het parcours in. In het vraagprogramma staat bijvoorbeeld de afstand (tussen 20 en 40 km) vermeld. 

Inschrijven kun je door middel van onderstaand inschrijfformulier. Vul alle gegevens in en stuur het retour naar mailadres: info@endurancedemaashorst.nl. Wil je samen met iemand rijden, vermeld dit dan op je inschrijfformulier. Je kunt ook samen rijden met iemand, die de klasse 1 kort wil rijden. 

Wie inschrijft moet inschrijfgeld betalen. Deelname volgt alleen nadat het verschuldigde bedrag ontvangen is op onze bankrekening. Pas dan word je op de startlijst geplaatst en krijg je een starttijd. Betalen op de dag zelf is niet mogelijk.

Het inschrijfgeld dient uiterlijk een week vooraf aan de wedstrijd voldaan te zijn op ons rekeningnummer NL33INGB0007202258 o.v.v. Stichting Endurance De Maashorst. Vermeld hierbij je naam en de klasse.
Na  sluitingsdatum van de inschrijving is het gehele inschrijfgeld verschuldigd. De sluitingsdatum is een week voor de wedstrijd (27 mei 2023).

Download het inschrijfformulier 

© 2023 Endurance De Maashorst . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.