Vraagprogramma, Programmaboekje, reglementen en routekaarten

Vraagprogramma:

Het inschrijfgeld dient bij inschrijving vooraf per bank overgemaakt te worden op rekeningnummer NL33INGB0007202258 t.n.v. Stichting Endurance De Maashorst o.v.v. Naam ruiter, naam paard en klasse. Contant betalen op de wedstrijd is NIET mogelijk. Betaal gelijk de paddock indien van toepassing. De inschrijving is pas definitief als het geld ontvangen is op de bankrekening.

Indien u samen met iemand anders wilt rijden, vermeld dit dan bij uw inschrijving in het vakje “Opmerkingen”. Vermeld hier ook het woord “paddock” als u die gebruikt tijdens de wedstrijd.
Bij afmelding voor sluitingsdatum van inschrijving dient € 10,00 betaald te worden. Bij afmelding na sluitingsdatum dient het gehele inschrijfgeld te worden betaald.

Er kunnen paddocks worden gemaakt op het parkeerterrein of in de vetgate. De kosten hiervoor bedragen € 5,00 te voldoen bij inschrijving.

Tijdens de rit worden foto’s gemaakt. Indien u dit niet wenst, verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij uw inschrijving.

Klasse 0/impuls 24 km (start individueel) € 30,00
Klasse 1 kort 24 km (start individueel) € 30,00
Klasse 1 lang 35,5 km (start individueel) € 35,00
Klasse 2 kort 51 km (start individueel) € 40,00
Klasse 2 lang 62,5 km (massastart) € 45,00
KLasse 3 86,5 km (massastart) € 50,00

Er is maar 1 aanrijroute voor auto’s en trailers om op de locatie te komen. De andere toegangswegen zijn in gebruik door de ruiters. De aanrijroute naar het wedstrijdterrein en de groompunten staan beschreven in het programmaboekje.
Het programmaboekje en de routekaarten komen uiterlijk een week voor de wedstrijd op de website te staan en worden niet verstuurd.

Programmaboekje:

Voor een volgende editie, komt hier het programmaboekje weer te staan

Reglementen KNHS:

Routekaarten:

© 2023 Endurance De Maashorst . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.